Çevre Bilinci

Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek ve dünyamızı korumak için gerekli çevre bilincine sahibiz.

Satışını gerçekleştirmekte olduğumuz karton ve kağıtlar’ın üretimi için hurda kağıtlar geri dönüştürülmektedir veya endüstriyel amaçlı yetiştirilen ağaçlar kullanılarak üretim gerçekleştirilmektedir.

Kuşeli karton üretimlerinde %100’e yakın oranda atık kağıt kullanılarak üretim gerçekleştirilmektedir.